Check-in date
Rooms
Check-out date
Adults

Mamaison Residence Diana Warsaw

Kontakt z nami

Mamaison Residence Diana Warsaw

13A Chmielna Street

00-021, Warsaw

Poland

reservations.diana@mamaison.com

+48 225 059 100

Formularz kontaktowy

Przekazanie danych osobowych wymagane jest jako warunek zawarcia umowy ze spółką CPI Hotels, a. s. (w dalszej części zwaną Administratorem) jako administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (w dalszej części zwanego „GDPR“), który umożliwia powstanie stosunku umownego pomiędzy Administratorem a osobą, której dane dotyczą. Realizacja stosunku umownego wymaga przekazania następujących danych osobowych: imienia oraz adresu e-mail (w dalszej części zwanych niezbędnymi danymi). Przekazanie niezbędnych danych stanowi warunek realizacji umowy. Administrator przestrzega ochrony danych osobowych zgodnie z wymogami GDPR. Przyjęte przez Administratora Zasady ochrony danych osobowych znaleźć można pod adresem https://www.cpihotels.com/cs/gdpr/.

Imię i nazwisko*:

Email*:

*Pole obowiązkowe

Wiadomość:

captcha  Security Code: